logo

Transfertcenu apmācības

Mūsu speciālisti ir vadījuši vairākus desmitus ar nodokļu jautājumiem saistītus seminārus, tajā skaitā vismaz 15 seminārus par transfertcenu tēmu, t.sk.:

 • Transfertcenu pamatošanas principi, subjekti un noteikšanas metodes
 • Transfertcenu dokumentācijas prasības
 • Kādos gadījumos ir jānosaka darījuma tirgus vērtība un kādos jāgatavo pilnā transfertcenu dokumentācija
 • Kādas ir tirgus vērtības noteikšanas metodes un kā tās ir jāpiemēro dažādiem darījumu veidiem
 • Transfertcenu dokumentācijas piemēri: pilna vai daļēja dokumentācija, salīdzināmo datu analīze
 • Kas jāņem vērā darījumu tirgus vērtības noteikšanā PVN mērķiem
 • Iepriekšējā vienošanās ar VID par transfertcenām
 • ESAO aktualitātes peļņas aizplūšanas un nodokļu bāzes samazināšanā – kā tas ietekmēs Latvijas uzņēmumus
 • Transfertcenu audita tendences, biežāk pieļautās kļūdas un riska zonas
 • Aktuālākie darījumi: vadības pakalpojumi, darījumi ar ofšoriem un zemu nodokļu zonām, ražošana, tirdzniecība, aizdevumi īpašniekiem, autoratlīdzības un intelektuālais īpašums, cash pool darījumi u.c.
 • Atbildes uz dažādiem jautājumiem

Piedāvājam veikt apmācību arī Jūsu uzņēmuma darbiniekiem, kas ļautu jums patstāvīgi sagatavot transfertcenu dokumentāciju.