logo

Dokumentu veidlapas

Uzņēmuma iekšējās dokumentu plūsmas var optimizēt, lietojot vienotas dokumentu formas.

Piedāvājam lejuplādei biežāk lietojamās veidlapas (latviešu-angļu valodā):

  1. Darba pieteikums: Darba_Pieteikums_-_Job_Application
  2. Nolīgšanas rīkojums: Noligsanas_Rikojums_-_Hire_Order
  3. Iesniegums atvaļinājumam: Iesniegums_Atvalinajumam_-_Vacation_Request
  4. Atvaļinājuma rīkojums: Atvalinajuma_Rikojums_-_Vacation_Order
  5. Komandējuma rīkojums: Komandejuma_Rikojums_-_Business_Travel_Order
  6. Komandējuma atskaite: Komandejuma_Atskaite_-_Business_Travel_Report
  7. Reprezentācijas akts: Reprezentacijas_Akts_-_Representation_Report
  8. Atbrīvošanas iesniegums: Atbrivosanas_Iesniegums_-_Dismiss_Application
  9. Atbrīvošanas rīkojums: Atlaisanas_Rikojums_-_Redundancy_Deed
  10. Vienošanās par attiecību izbeigšanu (tikai latviski): Vienosanas_Par_Attiecibu_Izbeigsanu_-_Dismiss_Agreement