logo

Author Archives: artursb

What is permanent establishment?

Permanent establishment refers to a fixed place of business through which an enterprise carries out its business activities in a country other than its home country. It is a concept used in international taxation to determine the extent to which a company is subject to tax in a foreign country. A permanent establishment can take different forms, such as a branch, an office, a factory, a warehouse, or a workshop. It can also include construction sites or installations for exploration […]

What is holding company?

A holding company is a type of business organization that owns and controls a group of subsidiary companies. The primary purpose of a holding company is to hold and manage the assets of its subsidiaries, such as shares of stock, real estate, intellectual property, and other investments. Unlike an operating company that engages in business activities, a holding company does not produce goods or services of its own. Instead, it holds ownership of the subsidiaries that engage in these activities. […]

What is withholding tax?

Withholding tax, also known as retention tax, is a tax that is deducted or withheld from the payment made to a non-resident individual or a foreign entity by a resident entity, such as an employer, in the country where the payment is made. The tax is withheld at the source of the payment, meaning it is deducted from the payment before it is paid to the recipient. The purpose of withholding tax is to ensure that non-resident individuals and foreign […]

What is capital gains tax?

A capital gains tax is a tax on the profit that results from the sale of an asset, such as stocks, real estate, or artwork. The tax is based on the difference between the sale price of the asset and its original purchase price, known as the “capital gain.” For example, if an individual purchases a stock for $1,000 and sells it for $1,500, the capital gain would be $500. Depending on the tax laws of the individual’s country or […]

Taxation principles

Taxation principles refer to the fundamental rules and concepts that guide the collection of taxes by governments. The following are the main principles of taxation: By adhering to these principles, governments can ensure that their tax systems are fair, efficient, and effective in raising revenue to fund public services and programs.

Informācijas sniegšana par nerezidentiem – juridiskām personām 2017.gadā veiktajiem maksājumiem

Par maksājumiem, kuri tika izmaksāti nerezidentiem, sākot ar 2017. gada 1. janvāri Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka attiecībā uz maksājumiem, kuri tika izmaksāti nerezidentiem, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, ir piemērojama īpaša kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. Nodokļu maksātājs, kuram 2017. gada laikā ir bijušas izmaksas nerezidentiem – juridiskām personām – informāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, aizpildot EDS pārskatu par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā (turpmāk – pārskats). Par maksājumiem, no […]

Nodokļa nomaksa no kapitāla pieauguma 2018. gadā. Reģistrācijas slieksnis PVN maksātāju reģistrā no 2018. gada 1. janvāra.

Mainās nodokļa nomaksa no kapitāla pieauguma  Nodokļu reformas ietvaros ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Viena no tām ir saistīta ar ienākumu no kapitāla pieauguma deklarēšanu un nodokļa nomaksu. Nākamgad mainās nodokļa likme un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš. Ja darījumi ar kapitāla aktīviem būs uzsākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim, ienākumam no kapitāla pieauguma saglabāsies līdzšinējā nodokļa likme – 15 % apmērā. Sākot no 2018. gada deklarācijas […]

Īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība fiziskajām personām, kas saņem autoratlīdzību no 2018. gada 1. janvāra

Autoratlīdzība ir ienākumi, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, un kuriem ir noteikta īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 euro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 euro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 32,15 % apmērā no […]

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekta maksimālais apmērs 2015. gadā, 2016. gadā, 2017. gadā un 2018. gadā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir: gadam – 55 000 euro; gadam – 52 400 euro; gadam – 48 600 euro; gadam – 48 600 euro. Ja fiziskā persona kalendāra gada laikā ir bijusi vairākos apdrošinātas personas statusos (darba ņēmēja statusā, pašnodarbinātā statusā, brīvprātīgi apdrošinātas personas statusā, mikrouzņēmuma darbinieka statusā), iemaksu objekta maksimālais apmērs tiek saskaitīts visos statusos kopā. No 2016. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz gadam noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo […]

Pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, VSAOI: izmaiņas no 2018. gada 1. janvāra

Izmaiņas  noteikumos par pievienotās vērtības nodokļu deklarācijām, kas stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2017. gada 31. oktobrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.643 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”” (turpmāk – Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40).[1] Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, un tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību […]