logo

Ziņas

Informācijas sniegšana par nerezidentiem – juridiskām personām 2017.gadā veiktajiem maksājumiem

Par maksājumiem, kuri tika izmaksāti nerezidentiem, sākot ar 2017. gada 1. janvāri Valsts ieņēmumu dienests vērš uzmanību, ka attiecībā uz maksājumiem, kuri tika izmaksāti nerezidentiem, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, ir piemērojama īpaša kārtība, kādā ienākumu izmaksātājs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. Nodokļu maksātājs, kuram 2017. gada laikā ir bijušas izmaksas nerezidentiem – juridiskām personām – informāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, aizpildot EDS pārskatu par nerezidenta (izņemot fiziskas personas) gūtajiem ienākumiem Latvijas Republikā (turpmāk – pārskats). Par maksājumiem, no […]

Nodokļa nomaksa no kapitāla pieauguma 2018. gadā. Reģistrācijas slieksnis PVN maksātāju reģistrā no 2018. gada 1. janvāra.

Mainās nodokļa nomaksa no kapitāla pieauguma  Nodokļu reformas ietvaros ar 2018. gada 1. janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”. Viena no tām ir saistīta ar ienākumu no kapitāla pieauguma deklarēšanu un nodokļa nomaksu. Nākamgad mainās nodokļa likme un deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas termiņš. Ja darījumi ar kapitāla aktīviem būs uzsākti, bet nebūs pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim, ienākumam no kapitāla pieauguma saglabāsies līdzšinējā nodokļa likme – 15 % apmērā. Sākot no 2018. gada deklarācijas […]

Īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība fiziskajām personām, kas saņem autoratlīdzību no 2018. gada 1. janvāra

Autoratlīdzība ir ienākumi, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzības līgumu, un kuriem ir noteikta īpaša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 euro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, vai atlīdzības apmērs pie darba devēja ir mazāks par minimālās algas apmēru (430 euro) ir jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 32,15 % apmērā no […]

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekta maksimālais apmērs 2015. gadā, 2016. gadā, 2017. gadā un 2018. gadā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir: gadam – 55 000 euro; gadam – 52 400 euro; gadam – 48 600 euro; gadam – 48 600 euro. Ja fiziskā persona kalendāra gada laikā ir bijusi vairākos apdrošinātas personas statusos (darba ņēmēja statusā, pašnodarbinātā statusā, brīvprātīgi apdrošinātas personas statusā, mikrouzņēmuma darbinieka statusā), iemaksu objekta maksimālais apmērs tiek saskaitīts visos statusos kopā. No 2016. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz gadam noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo […]

Pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, VSAOI: izmaiņas no 2018. gada 1. janvāra

Izmaiņas  noteikumos par pievienotās vērtības nodokļu deklarācijām, kas stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2017. gada 31. oktobrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.643 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”” (turpmāk – Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40).[1] Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, un tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību […]

Uzņēmumu ienākuma nodoklis un mikrouzņēmumu nodoklis: piemērošanas kārtība no 2018. gada 1. janvāra

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi no 2018. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2017. gada 14. novembrī ir pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi), kas 2017. gada 30. novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.237 (6064) un stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Noteikumi nosaka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (spēkā ar 2018. gada 1. janvāri) noteikto normu piemērošanas kārtību nodokļa maksātājiem konkrētos gadījumos. […]

Informācija par nodokļu jomas normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, kas stājas spēkā no 2017. gada 1. janvāra

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā Saeima 2016. gada 20.decembrī pieņēma likumu “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā”, kas paredz, ka: no 2017.gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam līdz 7000 euro būs 12% un mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam no 7000,01 līdz 100 000 euro būs 15%; no 2018.gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam būs 15%. Mikrouzņēmums, kas ar vēlas iegūt vai atgūt (ja statuss nav zaudēts šajā likumā noteiktajos gadījumos) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, vai arī atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja […]

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā. No 2017. gada 1. janvāra: Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 380 gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, […]

Vai piemērot PVN reversā kārtībā?

Lietuvas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamā persona izraksta nodokļa rēķinu par www.cargo.ltpakalpojumu, atsauce rēķinā: “EU Directive 2006/112/EB56(1)”.Vai šādam rēķinam ir nepieciešams veikt PVN reversu? Kā pareizi to atspoguļot PVN deklarācijā? Atbild Artūrs Breicis: Iepazīstoties ar tīmekļa vietnes www.cargo.lt saturu, saprotu, ka šajā vietnē reģistrētie lietotāji ievieto informāciju (sludinājumus) par kravas transporta pakalpojumu piedāvājumiem un pieprasījumiem. Reģistrēts lietotājs, ievadot noteiktus parametrus, var atrast nepieciešamo transporta pakalpojuma sniedzēju vai kravu īpašnieku, kuram pārvadājums ir nepieciešams. Līdz ar to var secināt, ka […]

BEPS jeb kas sagaida nodokļu plānošanu nākotnē?

Salīdzinoši nesen uzvirmojušās kaislības nodokļu optimizācijas sakarā, kurās bija iesaistītas tādas kompānijas, kā Apple, Starbucks, Google, ir radījušas atbilstošu starptautisko institūciju reakciju, tā sauktā BEPS darbības plāna izstrādi (angliski – „Base Erosion and Profit Shifting”).