logo

Transfertcenu riska novērtēšana

Transfertcenu riska novērtēšanas ietvaros mēs veiksim jūsu darījuma ar saistīto personu analīzi un izvērtējumu.

Lai noteiktu riskus, kuri izriet no saistīto pušu darījumiem, mēs veiksim grupas ietvaros noslēgto līgumu analīzi, grupas ietvaros pieejamās transfertcenu dokumentācijas izvērtējumu, jūsu grāmatvedības u.c. dokumentu atbilstības izvērtējumu transfertcenu normatīvajām prasībām, kā arī izvērtēsim jebkurus citus dokumentus, kas pamato transfertcenu atbilstību tirgus vērtībai.

Riska izvērtēšanas ietvaros mēs sagatavosim ziņojumu, kurā tiks iekļauti komentāri par:

  • Nodokļu riskiem, kuri ir saistīti ar darījumiem ar saistītajām personām, iekļaujot potenciālā nodokļu riska apmēru (tur kur tas ir iespējams)
  • Uzņēmuma rīcībā esošās transfertcenu dokumentācijas atbilstību Latvijas un starptautisko normatīvo aktu prasībām, kā arī sniegsim rekomendācijas par nepieciešamajiem papildinājumiem un uzlabojumiem

Ir svarīgi pieminēt to, ka, lai gan bieži vien uzņēmumam ir pieejama reģionālā vai globālā līmenī sagatavota transfertcenu dokumentācija, tomēr visticamāk, ka tā ir jāpiemēro (jāadaptē) atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un praksei.