logo

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana

Ja Jūs veicat darījumus ar saistītajām personām, Jums ir jāzina, ka Jums ir formāls pienākums sagatavot transfertcenu dokumentācijas ziņojumu un iesniegt to Valsts ieņēmumu dienestā pēc pieprasījuma.

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas ietvaros mūsu speciālisti veic šādus pakalpojumus:

  • Saistīto pušu darījumu izvērtēšana un rekomendāciju sniegšana par transfertcenu dokumentācijas nepieciešamību un tās apjomu
  • Gadījumā, ja dokumentāciju sagatavo jūsu komanda, mēs veiksim tās izvērtējumu
  • Salīdzināmo datu (uzņēmumu vai darījumu) atlase, lai pamatotu grupas ietvaros piemērotās cenas (benchmarking study)
  • Rekomendāciju sniegšanu par piemērotāko transfertcenu metodoloģijas izvēli konkrētajam darījumam
  • Rekomendāciju sniegšana par transfertcenu metodoloģijas praktisko ieviešanu, cenu koriģēšanu, attaisnojuma dokumentu sagatavošanu

Ar 2013. gada 1. janvāri komercsabiedrībām, kuru kopējais neto apgrozījums pārsniedz 1 430 000 EUR, bet darījuma vērtība ar saistīto personu gadā pārsniedz 14 300 EUR, ir obligāti jāsagatavo transfertcenu dokumentācija. Tomēr arī citiem uzņēmumiem, kuriem viens no kritērijiem neizpildās, bet ir darījumi ar saistītām personām, Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt pierādījumus, kas apliecina darījumu atbilstību tirgus vērtībai.