logo

Uzturēšanās atļauja Latvijā

Līdz ar grozījumiem Imigrācijas likumā kopš 2010. gada 1. jūlija ārvalstu investoriem ir iespēja iegūt termiņuzturēšanās atļauju Latvijā līdz 5 gadiem.

Ārvalstu investori ar Latvijas termiņuzturēšanās atļauju iegūst šādas priekšrocības un labumus:

  • Brīva pārvietošanās Šengenas līguma dalībvalstu robežās (nav nepieciešams iegūt dalībvalsts vīzu ieceļošanai)
  • Nav noteikti nosacījumi dzīvošanai Latvijā
  • Latvijas termiņuzturēšanās atļauja neuzliek pienākumu personai Latvijā pastāvīgi dzīvot vai dzīvot tikai ierobežotu laiku kalendārā gada periodā salīdzinājumā ar citām Šengenas līguma dalībvalstīm
  • Termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņš investoriem ir līdz 5 gadiem (ikgadēja atjaunošana)
  • Termiņuzturēšanās atļauju var iegūt arī investora ģimene (laulātais, nepilngadīgie bērni un aizgādnībā esošas personas)
  • Pateicīgu ekonomisko vidi – drošu banku sistēmu, darbaspēku, kas brīvi pārvalda krievu un angļu valodu, infrastruktūru biznesa attīstīšanai un pārvaldīšanai gan uz rietumiem, gan austrumiem no Latvijas

Taxwise.lv eksperti un sadarbības partneri sniedz palīdzību visu jautājumu risināšanā saistībā ar uzturēšanās atļaujas noformēšanu Latvijā.