logo

Audita pakalpojumi

Taxwise.lv sadarbībā ar zvērinātu revidentu birojiem nodrošina komercsabiedrību finanšu auditu (revīzijas) un ar to saistītos pakalpojumus:

  • Komercsabiedrības finanšu pārskatu audits jeb revīzija
  • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude
  • Uzņēmumu reorganizācijas pārbaude
  • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude

Visi iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem un Latvijas Republikas likumiem. Sīkāk par audita un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem skatīt šeit.