logo

Mantisko ieguldījumu vērtēšana

Mūsu piedāvātie pakalpojumi ietver mantiskā ieguldījuma vērtēšanu un atzinuma sniegšanu šādās jomās:

 • Komersanta darbība (piemēram, uzņēmuma vērtības noteikšana restrukturizācijas gadījumā)
 • Intelektuālais īpašums (preču zīmes, licences, patenti)
 • Kapitalizējami parādi/parādsaistības
 • Kapitāla daļas, akcijas.

Kapitalizējamo parādu/parādsaistību novērtēšana

AAT SIA ir iekļauts Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu vērtētāju sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus par aizdevuma/parādsaistību kapitalizāciju.

Lai novērtētu parāda  vērtību mantiskā ieguldījuma nolūkos, vērtēšanas ietvaros ir jāpārliecinās, ka parādsaistība patiešām ir izveidojusies un atbilstoši uzskaitīta uzņēmuma grāmatvedībā.

Kapitalizējamā parāda vērtēšanai ir nepieciešams saņemt šādu informāciju:

 1. Līgumu, pamatojoties uz kuriem parādsaistības ir radušās, oriģinālus vai sabiedrības valdes apliecinātas kopijas. Parasti kapitalizējamās parādsaistības ir radušās, pamatojoties uz aizdevuma līgumu, preču piegādes/pakalpojuma sniegšanas vai cesijas līgumu;
 2. Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu oriģinālus vai (valdes) apliecinātas kopijas, kurās ir identificējama parādsaistību summa (parasti pielikumā atšifrēta).
 3. Sabiedrības valdes apliecināti grāmatvedības reģistri (virsgrāmata), pēc kuras var identificēt, ka aizdevums ir uzskaitīts sabiedrības parādsaistībās;
 4. Bankas konta izrakstu ar parādsaistības maksājumiem;
 5. Procentu aprēķinu par gadu, ja tiek piemēroti procenti un tiek kapitalizēti uzņēmuma pamatkapitālā.
 6. Dalībnieku sapulces lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.
 7. Statūtu grozījumi, statūtu jaunā redakcija.

Darba gaitā mēs sagatavosim šādus dokumentus:

 1. Apliecinājuma vēstuli, ar kuru sabiedrības valde atzīst kreditorparādu un apliecina sniegtās i attiecībā uz kreditoru (t.i. sabiedrības valde atzīst kreditoru noteiktā apmērā);
 2. Mantiskā ieguldījuma vērtējumu iesniegšanai Uzņēmumu reģistram (var būt gan parakstīts ar drošu elektronisku parakstu vai papīra formā).

Preču zīmju un uzņēmumu novērtēšana

Zemāk piedāvātie  materiāli sniedz ieskatu par dažādiem aktuālajiem jautājumiem, kas ir saistīti ar mantisko ieguldījumu vērtēšanu.

Preču zīmes novērtēšanas metodes

Biznesa novērtēšana