logo

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības ārpakalpojumos ietilpst gan ikdienas grāmatvedības pakalpojumi, gan arī kompleksi komercdarbības atbalsta pakalpojumi, kas ietver arī saistītos juridiskos pakalpojumus, nodokļu plānošanas un citus pakalpojumus.

Jautājumu gadījumā un, lai saņemtu sīkāku informāciju par šo pakalpojumu, lūdzu, zvaniet  +371 29274911, vai rakstiet info@breicis.com

TaxWise standarta grāmatvedības pakalpojumi ietver:

 • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošanu saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām
 • Algu grāmatvedību
 • Grāmatvedības organizācijas un uzskaites metodikas izstrādi un ieviešanu
 • Nodokļu grāmatvedību, nodokļu atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu valsts iestādēm
 • Grāmatvedības organizācijas un uzskaites metodikas izstrādi un ieviešanu
 • Pārstāvēšanu VID un citās valsts institūcijās
 • PVN deklarāciju sagatavošanu un iesniegšanu
 • Gada pārskatu sastādīšanu
 • Statistikas atskaišu sagatavošanu Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošanu dalībniekiem vai akcionāriem

TaxWise ir izveidota ilggadēja sadarbība ar grāmatvedības un nodokļu pakalpojumu sniedzējiem ārpus Latvijas, ko nepieciešamības gadījumā varam ieteikt klientiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus valsts robežām.

Ārvalstu investoriem, kuri plāno veikt komercdarbību Latvijā

 • Palīdzība komercdarbības formas izvēlē – meitas uzņēmums, filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība
 • Peļņas attiecināšanu uz Latvijas meitas sabiedrību, filiāli vai pastāvīgo pārstāvniecību
 • Palīdzība peļņas repatriācijā
 • Grāmatvedības pakalpojumi un nodokļu atskaišu sagatavošana

Latvijas investoriem, kuri plāno izplest uzņēmējdarbību ārvalstīs

 • Piemērotākās holdinga uzņēmuma jurisdikcijas izvēle
 • Investīciju strukturēšana (pārrobežu apvienošanās, iegāde, ieguldījumi pamatkapitālā u.c.)
 • Finansējuma strukturēšana – ar mērķi panākt maksimālu aizņēmumu procentu atskaitīšanu nodokļu vajadzībām
 • Darījuma piegādes ķēžu plānošana- ar mērķi minimizēt uzņēmumu grupas kopējo nodokļu slogu
 • Nemateriālā īpašuma strukturēšana – ar mērķi samazināt nodokļu slogu un nodalīt juridiskos riskus

Par grāmatvedības organizāciju, atkarībā no Jūsu pārstāvētās sfēras

Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Pamatprincips grāmatvedības pakalpojumu cenu noteikšanā ir mēnesī apstrādājamo dokumentu skaits. Tomēr cenu nosaka arī tādi faktori kā uzņēmuma darbības sfēra un darījumu sarežģītības pakāpe. Šo iemeslu dēļ, Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli.

Ko Jūs iegūsiet, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus?

 • Izmaksu ekonomiju, jo nav jāmaksā nodokļi par grāmatveža algu, kā arī nav jānodrošina grāmatveža darba vieta ar biroja tehniku un licenzētām grāmatvedības datorprogrammām, kā arī grāmatveža apmācība
 • Garantētu grāmatvedības apkalpošanu – grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti, to neietekmē grāmatvežu maiņa,  atvaļinājumi vai cita prombūtne
 • Pieredzi – mūsu grāmatvedības speciālisti strādā ar dažādu nozaru uzņēmumiem, kā arī grāmatvedības pakalpojumi tiek sniegti ciešā sadarbībā ar sertificētiem nodokļu speciālistiem
 • Drošību – mūsu grāmatvedības pakalpojumu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta