logo

Tag : VSAOI

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekta maksimālais apmērs 2015. gadā, 2016. gadā, 2017. gadā un 2018. gadā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir: gadam – 55 000 euro; gadam – 52 400 euro; gadam – 48 600 euro; gadam – 48 600 euro. Ja fiziskā persona kalendāra gada laikā ir bijusi vairākos apdrošinātas personas statusos (darba ņēmēja statusā, pašnodarbinātā statusā, brīvprātīgi apdrošinātas personas statusā, mikrouzņēmuma darbinieka statusā), iemaksu objekta maksimālais apmērs tiek saskaitīts visos statusos kopā. No 2016. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz gadam noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo […]