logo

Category : Ziņas

Pievienotās vērtības nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, VSAOI: izmaiņas no 2018. gada 1. janvāra

Izmaiņas  noteikumos par pievienotās vērtības nodokļu deklarācijām, kas stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) informē, ka 2017. gada 31. oktobrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.643 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 “Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām”” (turpmāk – Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40).[1] Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr.40 stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, un tie ir nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību […]

Uzņēmumu ienākuma nodoklis un mikrouzņēmumu nodoklis: piemērošanas kārtība no 2018. gada 1. janvāra

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi no 2018. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2017. gada 14. novembrī ir pieņemti Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumi Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi), kas 2017. gada 30. novembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.237 (6064) un stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. Noteikumi nosaka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā (spēkā ar 2018. gada 1. janvāri) noteikto normu piemērošanas kārtību nodokļa maksātājiem konkrētos gadījumos. […]

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017. gadā. No 2017. gada 1. janvāra: Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 380 gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par izdienas pensijām” piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, […]

BEPS jeb kas sagaida nodokļu plānošanu nākotnē?

Salīdzinoši nesen uzvirmojušās kaislības nodokļu optimizācijas sakarā, kurās bija iesaistītas tādas kompānijas, kā Apple, Starbucks, Google, ir radījušas atbilstošu starptautisko institūciju reakciju, tā sauktā BEPS darbības plāna izstrādi (angliski – „Base Erosion and Profit Shifting”).