logo

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) objekta maksimālais apmērs 2015. gadā, 2016. gadā, 2017. gadā un 2018. gadā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir:

 • gadam – 55 000 euro;
 • gadam – 52 400 euro;
 • gadam – 48 600 euro;
 • gadam – 48 600 euro.

Ja fiziskā persona kalendāra gada laikā ir bijusi vairākos apdrošinātas personas statusos (darba ņēmēja statusā, pašnodarbinātā statusā, brīvprātīgi apdrošinātas personas statusā, mikrouzņēmuma darbinieka statusā), iemaksu objekta maksimālais apmērs tiek saskaitīts visos statusos kopā.

No 2016. gada 1. janvāra valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz gadam noteikto obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa objekts.

Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumi Nr.756 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1478 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”” https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgKCVdQBh8GCgVMXF4G

Ministru kabineta 2016. gada 23. augusta noteikumi Nr.568 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1478 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”” https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgKCVdXDx8GCgVMXF4G

Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumi Nr. 748 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1478 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru”” https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgKCVdXAh8GCgVMXF4G

Informatīvais materiāls pieejams VID mājaslapas sadaļā Nodokļi /Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/ Informatīvie un metodiskie materiāli https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgIAVFRS1EHC0sJXVM

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrācija un ziņojumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli no 2018. gada 1. janvāra

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2017. gada 19. decembrī ir izdoti Ministru kabineta noteikumi Nr.776 “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (turpmāk – noteikumi), kas 2017. gada
21. decembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.254(6081) un stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Grozījumi veikti, lai noteikumus precizētu atbilstoši 2017. gada 27. jūlijā un 22. novembrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas nosaka pienākumu ar 2018. gada 1. janvāri:

 • autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem veikt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – obligātās iemaksas) 5 % no autoratlīdzības to saņēmēju pensiju apdrošināšanai;
 • darba devējiem par profesionāliem sportistiem veikt obligātās iemaksas no divām minimālajām algām;
 • pašnodarbinātiem veikt obligātās iemaksas 5 % pensiju apdrošināšanai no ienākumu un brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta starpības;
 • pašnodarbinātiem reizi gadā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma veikt obligātas iemaksas pensiju apdrošināšanai vismaz 5 % apmērā no brīvi izraudzīto obligāto iemaksu objekta un faktiskā ienākuma starpības.

Darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli aizpildīšanas kārtība

Par autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību) saņēmējiem un par profesionāliem sportistiem noteikumi nosaka pienākumu sniegt atsevišķu darba devēja ziņojumu.

Darba devējs par profesionāliem sportistiem darba devēja ziņojuma 5. ailē norāda profesionālā sportista obligātās iemaksas divu minimālo algu apmērā (2018. gadā – 860 euro).

Izmaksāto autoratlīdzību darba devēja ziņojumā norāda tajā pārskata mēnesī, kurā autoratlīdzība izmaksāta.

Ja tiek precizēti darba ņēmēja darba ienākumi un obligātās iemaksas atbilstoši tiesas spriedumam, Valsts darba inspekcijas rīkojumam vai Valsts ieņēmumu dienesta tematiskajā pārbaudē konstatētajam, darba devējam ir pienākums iesniegt arī ziņas par darba ņēmēja statusu par pagājušo periodu un pievienot dokumentu, kas pamato ziņu iesniegšanas kavējuma attaisnojumu.

Pašnodarbinātā, iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja – ārvalstnieka ziņojuma iesniegšana

Pašnodarbinātā ziņojums ir papildināts ar jaunām rindām:

 • obligāto iemaksu objekts pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5 %;
 • obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 %;
 • obligāto iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma
  pensiju apdrošināšanai, kuram piemēro obligāto iemaksu likmi 5 %;
 • aprēķinātās obligātās iemaksas no lauksaimnieciskās ražošanas
  ienākuma pensiju apdrošināšanai 5 %.
 • Valstssociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas / Informatīvie un
  metodiskie materiāli

Avots: https://www.vid.gov.lv/lists/lt.php?id=NhgIAVFRS1EBCUsJXVM

 • Share

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *